Maatschappij

8.1        DE OPZET

Elke gemeente heeft per definitie een grote verantwoordelijkheid tegenover de maatschappij. Naast het vervullen van deze maatschappelijke verplichtingen, zet Gemeente Dantumadiel zich ook vrijwillig extra in voor de maatschappij. Het maatschappijgerichtheidonderzoek van de Gemeente Dantumadiel richt zich specifiek op deze activiteiten;

zie MVO1

De onderzoeksmethode

In 2006 heeft Gemeente Dantumadiel een onderzoeksmethode (beschreven in het maatschappijgerichtheidonderzoek) gemaakt om een duidelijker beeld te krijgen over hoe de organisatie zich vrijwillig extra inzet voor de maatschappij. Dit onderzoek hanteert het principe Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en gebruikt een op de MVO Sensibiliseringsvragenlijst gebaseerd toetsingskader. Dit onderzoek richt zich vooral op hoe de gemeente zich inzet voor haar personeel, de maatschappij, het milieu en de lokale ondernemers. Er is gekozen om met interviews in de organisatie input te verzamelen voor dit onderzoek. Er is voor interviews gekozen, omdat interviews de mogelijkheid bieden door te vragen. Doorvragen helpt in dit onderzoek om een beter beeld te krijgen van de perceptie van betrokkenen over de MVO inzet van de gemeente.

Door maatschappelijk verantwoord te ondernemen probeert Gemeente Dantumadiel de volgende doelen te bereiken: Meer tevreden, gemotiveerde en ambitieuze medewerkers (door oog te hebben voor het privé- en beroepsleven en het aanbieden van opleidingmogelijkheden). Een betere reputatie (door bijvoorbeeld het communiceren van organisatiewaarden). Besparingen (door bijvoorbeeld recycling). Betere personeelsrecrutering en minder personeelsverloop (door bijvoorbeeld actief in de gemeenschap aanwezig te zijn en te laten zien te geloven in de organisatiewaarden).

8.2        DE UITKOMSTEN

Het maatschappijgerichtheidonderzoek is voor het eerst uitgevoerd in 2007. De uitkomst van het onderzoek was positief, Gemeente Dantumadiel scoorde 70%. In 2008 is het onderzoek opnieuw uitgevoerd in een uitgebreidere vorm. In 2013 is het onderzoek opnieuw uitgevoerd.

Voor de resultaten zie: zie MVO1

Alle onderzoeken:

Alle onderzoeken:

Het milieubeleid van de Gemeente Dantumadiel vertoont enkele verschuivingen. Hoewel lager gescoord werd op de milieubewustheid van programmaprojecten en bedrijfsplannen, is er wel een trend zichtbaar dat de gemeente zich meer gaat inzetten voor het milieu. Aanbeveling was meer gebruik te maken van de mogelijkheden om het milieu mee te nemen als een wegingsfactor in aanbestedingen en projecten.

De vrijwillige inzet van de gemeente voor de lokale gemeenschap, sociaal zwakkeren en medewerkers is erg goed. Gemeente Dantumadiel probeert op veel manieren mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt een mogelijkheid te bieden om werkervaring op te doen. Zo worden ex-gedetineerden, talant, trion en diverse stagiair(e)s ingezet voor een diversiteit aan werkzaamheden. Verder houdt de Gemeente Dantumadiel goed rekening met de privé omstandigheden van medewerkers en ondersteunt medewerkers in het uitbreiden van competenties. Een aanbeveling in 2008 is om ook medewerkers aan te moedigen zich in te zetten voor lokale vrijwillige initiatieven, zodat de gemeentelijke reputatie kan verbeteren.

Ook het vrijwillige marktbeleid van Gemeente Dantumadiel is goed te noemen. Er wordt op verschillende manieren samengewerkt met marktpartners en de gemeente verzameld veel gegevens over hoe de marktpartners tegenover de gemeente staan met haar INK-model. Lokaal aankopen kan echter voor de gemeente geen automatisme zijn. Daarom worden goederen en diensten aanbesteed en lokale ondernemers geïnformeerd over de mogelijkheden om mee te doen in de aanbesteding.

8.3        GEBRUIK

Het maatschappijgerichtheidonderzoek wordt vooral gebruikt om na te denken over de MVO inzet van de organisatie. Verbeterpunten en acties worden opgenomen in het bedrijfsplan van het volgende jaar. Uitvoering van het bedrijfsplan wordt gemonitord middels de AORTA-systematiek en met de halfjaarlijkse voortgangsronde van het bedrijfsplan.