Dantumadielse Innovatietrechter

HEB JE EEN GOED IDEE? Doe er iets mee! Iedereen heeft wel een goed idee over: Hoe we kunnen profiteren van een ontwikkeling;Hoe we geld kunnen besparen;Hoe iets sneller kan;Hoe iets beter kan;Hoe klanten meer tevreden kunnen worden; Etc. Zonder deze ideeën, geen verbeteringen. Daarom is het belangrijk dat iedereen zijn / haar goede ideeën aandraagt en dat hier wat mee wordt gedaan. Om het aandragen en het uitwerken van ideeën te verbeteren is een Dantumadielse innovatietrechter gemaakt. De innovatietrechter werkt als volgt; Stap 1Iedereen kan zijn/haar idee (eventueel anoniem) aandragen in de digitale ideeënbox. Op deze internetpagina kan een wordbestand worden gepost, of een formulier worden ingevuld met een omschrijving van het idee.Stap 2 De aangedragen ideeën worden objectief getoetst aan 10 snelcriteriavragen door een groep beoordelaars afkomstig uit de hele organisatie. Hiermee worden de toepassingsmogelijkheden van het idee onderzocht. De uitkomsten worden teruggekoppeld naar de aandrager. Twee uitkomsten van de sneltoets zijn hier mogelijk:

Het idee biedt verbetermogelijkheden voor Dantumadiel. Er wordt dan een projectteam samengesteld om het idee uit te werken. De aandrager (indien deze persoon daarvoor beschikbaar is) wordt een projectlid in dit team. Op diverse momenten tijdens de uitwerking van het idee worden de ontwikkelingen geëvalueerd.

Het idee is momenteel niet toepasbaar in de gemeente. Dit idee gaat echter niet verloren. Ideeën die niet meteen worden uitgewerkt, worden opgenomen in de ideeënkluis en worden 1 keer per 6 maanden opnieuw bekeken. Daarnaast is de ideeënkluis inkijkbaar, zodat we op elkaars ideeën kunnen bouwen!
Een aandrager van een succesvol idee krijgt daarnaast een gratificatie die in verhouding staat tot de resultaten van het idee!