Inleiding

De gemeente Dantumadiel is een plattelandsgemeente in Noordoost Fryslân met ruim 19.000 inwoners en een oppervlakte van 8700 hectare. De gemeente telt 11 dorpen waarvan de grootste zijn: Damwâld, Westereen en Feanwâlden. De organisatie heeft rond de 180 medewerkers en kent een omzet van circa € 54 miljoen per jaar

Gemeente Dantumadiel heeft haar eigen vorm van programmasturing ontwikkeld. Deze is uitgangspunt voor het handelen van de organisatie. Hierbij wordt uitgegaan van een missie, een visie en programma’s.

De missie is:

Dantumadiel, gewoan bysunder

Dantumadiel is een groene gemeente met een afwisselend landschap, betrokken inwoners, een rijke geschiedenis en levendige cultuur waar het mooi wonen, werken en recreëren is. De uitdaging van Dantumadiel ligt vooral in het benutten en ontwikkelen van de sterke eigenschappen die de gemeente kent.

De visie

De toekomstvisie van de gemeente is vastgesteld door de gemeenteraad en vloeit voort uit de missie. Burgers en strategische partners hebben een actieve invloed op de toekomstvisie.

De programma’s

De visie is doorvertaald in programma’s met concrete doelstellingen. Jaarlijks worden zowel de toekomstvisie als de programma’s geactualiseerd, waardoor de tijdshorizon steeds een jaar verlegd wordt.

Uitgangspunt voor bedrijfsvoering is:

De gemeente Dantumadiel is een resultaatgerichte, efficiënte organisatie met gemeenschappelijke focus op klantgerichte dienstverlening, goed toegesneden op de toekomst.

Om daar uitvoering aan te geven hanteert Dantumadiel sinds 2006 het INK-model.

Op basis van het INK model is in 2009 een audit uitgevoerd. Daarvoor is deze website opgezet. Na uitvoering van de audit heeft de organisatie besloten de website in tact te houden als kennisbron voor medewerkers en raads leden van de organisatie en andere geïnteresseerden te behouden. In 2013 is besloten de site grondig te actualiseren.

De gemeente heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld heeft tot een organisatie met visie, een transparante bedrijfsvoering en een kwalitatief goede personeelsbezetting. Natuurlijk zijn er nog tal van verbeteringen mogelijk. Daarom willen wij dat er aan de hand van de INK-systematiek kritisch over onze schouders wordt meegekeken.