Over INK

Wat houdt het INK-managementmodel in?

Het INK-managementmodel is een integraal model om de kwaliteit en prestaties van de hele organisatie te verbeteren. De organisatie wordt in negen gebieden ingedeeld door het model. Deze indeling heeft het doel verbanden tussen beleidsterreinen duidelijk te maken.

Vijf van de negen gebieden hebben betrekking op de bedrijfvoering van de organisatie, dit zijn de organisatiegebieden. De overige vier gebieden worden gebruikt om resultaten te meten. Deze resultaten komen voort uit de organisatiegebieden en worden duidelijk door de waardering van de betrokkenen te meten. Als betrokkenen zijn medewerkers, klanten en leveranciers, maatschappij en bestuur & financiers aangemerkt. De resultaat- en organisatiegebieden zijn nauw met elkaar verbonden. Een voorbeeld: wanneer personeelsbeleid wordt verbeterd (organisatiegebied “management van medewerkers”), verhoogt de waardering van medewerkers (resultaatgebied “medewerkers”).

Om een goed beeld te krijgen van de organisatie moet de waardering van betrokkenen periodiek onderzocht worden. Met deze informatie kan de organisatie gestuurd worden naar verbetering. Wanneer alle betrokkenen de bedrijfsvoering hoog waarderen is de organisatie succesvol op alle gebieden, van financieel tot maatschappelijk.

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met een projectlid (zie contactpagina) of kan de website van het INK worden bezocht.